projekt: INTERIÉR | rekonštrukcia rodinného domu, Prešov |rok: 2021


autor:Ing. arch. Veronika Duraková
projekt:rekonštrukciaukcia interiéru
miesto:Prešov
realizátor:investor
štúdia:2021

na fotogalérií sa pracuje…