CENNÍK

CENOVÚ PONUKU ZASIELAME DO 48h


Cena za návrh sa počíta individuálne podľa projektu a jeho rozsahu, nakoľko je každý projekt iný, jedinečný, tak pristupujeme aj k tvorbe cenovej kalkulácie za návrh. Vo všeobecnosti je to nasledovne . . .

+ NAŠIM KLIENTOM POSKYTUJEME ZĽAVY 10 – 25% U VŠETKÝCH NAŠICH DODÁVATEĽOV

iavd

AKO TO PREBIEHA?

Pred kontaktovaním si pripravte základné informácie – lokalita, podlažná plocha, Vaša približná predstava, Váš rozpočet na realizáciu a ideálne pôdorys danej nehnuteľnosti (ak je k dispozícií) + fotografie. Informácie a podklady nám zašlite emailom a my Vám na základe toho vyhotovíme nezáväznú cenovú ponuku. Následne po odsúhlasení CP, uhradení zálohovej faktúry si dohodneme osobné stretnutie, kde si odkonzultujeme Vaše predstavy a začneme pracovať na návrhu. Vypracovanie kompletného návrhu trvá v priebehu ± 8 – 14 týždňov podľa aktuálnej vyťaženosti a zložitosti samotného projektu. Návrh spolu s podrobnou dokumentáciou sa odovzdáva formou kompletného portfólia v tlačenej i elektronickej podobe.


POŽIADAŤ O NEZÁVÄZNÚ CENOVÚ PONUKU