CENNÍK – ARCHITEKTÚRA

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

cena od 10 – 15,-€ / m²

INFO – výsledkom štúdie je hmotový koncept domu, pôdorysy, návrh fasády a vizualizácie exteriéru


PROJEKT PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE A STAVEBNÉ POVOLENIE

cena od 20,-€ / m²

INFO – projekt pozostáva z projektovej dokumentácie potrebnej pre získanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Cena obsahuje projekt architektúry a projekty potrebných profesií. Cena neobsahuje vybavenie povolení a inžiniersku činnosť


REALIZAČNÝ PROJEKT

cena od 35,-€ / m²

INFO – projekt obsahuje podrobnú projektovú dokumentáciu, na vytvorenie rozpočtu a realizáciu stavby