UDRŽATEĽNÝ DIZAJN, EKOLOGICKÉ STAVEBNÍCTVO – Ako na to?


Ekológia a udržateľnosť sa čoraz častejšie objavuje už aj v spojitosti s architektúrou a interiérovým dizajnom. Preto sme sa rozhodli zhrnúť základné princípy ako postupovať pri výbere produktov, materiálov a ako sa správať zodpovedne v tejto oblasti. Udržateľnosť môže byť veľmi zložitá a zároveň veľmi jednoduchá, len tomu treba venovať trochu viac času a energie pri výbere tých správnych produktov s ohľadom na našu planétu. Vo všeobecnosti netreba podľahnúť tlaku, ktorý Vás núti kupovať nové a nové výrobky s čoraz obmedzenejšou životnosťou, ale treba klásť dôraz nato, aby boli vyrobené v ekologických a spoločensky prijateľných podmienkach. Pri kúpe zariadenia či stavebného materiálu by ste sa mali sústrediť na výber netoxických materiálov, ktoré nekladú veľké nároky na energetické zdroje pri ich výrobe, používaní ani pri likvidácii, či recyklácii. Netreba zabúdať na energetickú výhodnosť produktov – využívanie menej energeticky náročných výrobných procesov a technológií. Produkty a technológie by mali byť navrhnuté aj s ohľadom na ich ďalšie využitie potom, čo prestanú slúžiť pôvodnému účelu. Materiály by mali pochádzať z dostupných obnoviteľných zdrojov, ktoré sa po vyťažení či strate pôvodného účelu dajú opäť využiť. Ideálne vyberať lokálne materiály, podporovať domácich výrobcov. Výrobky alebo ich časti, ktoré pochádzajú zďaleka, našu planétu zaťažujú – už len napríklad zbytočne vynaloženou energiou potrebnou na ich dopravu.


EKOLOGICKÝ DIZAJN:

energetická účinnosť

obsah nebezpečných látok

balenie výrobku

spoľahlivosť počas obdobia životnosti

recyklovateľnosť

Myšlienky zeleného dizajnu sa stávajú významným ekonomickým faktorom ovplyvňujúcim správanie jednotlivcov na celospoločenskej úrovni a na túto situáciu zareagovali aj výrobcovia z odvetí dotýkajúcich sa oblasti bývania, dostali aj pomenovanie pod ktorým ich môžeme nájsť „green design movement“, teda „hnutie za zelený dizajn“. V neposlednom rade ale treba začať od seba a prehodnotiť svoj životný štýl tak aby minimalizoval negatívny vplyv na životné prostredie. Nejde iba o nákup prírodných či recyklovaných výrobkov, ale o samotný spôsob bývania ako je spotreba vody, spôsob a typ osvetlenia, vykurovanie a energetické zdroje domácnosti…


EKOLOGICKÉ STAVEBNÍCTVO:

– technológie z obnoviteľných zdrojov

– dať prednosť domácim technológiám

– IZOLÁCIA = úspora nákladov na vykurovanie i chladenie

Typickým, ekonomickým stavebným prvkom sú tepelné izolácie. Ich účinnosť má pritom globálny charakter. V Európe sa spotreba energií v budovách podieľa na celkových emisiách CO2 viac ako 40 percentami. Podľa správy spoločnosti Rockwool by pomocou vhodnej izolácie dokázala Európa znížiť emisie skleníkových plynov v stavebníctve približne o 400 miliónov ton. Spoločnosť uvádza, že rovnaký efekt by sa dal dosiahnuť vysádzaním lesov na ploche trikrát väčšej, než je územie Francúzska. Treba poukázať na obvykle prehliadaný fakt, že kvalitná izolácia nielenže znižuje náklady na vykurovanie, ale aj minimalizuje náklady na ochladzovanie priestorov. Pozorované klimatické zmeny pritom naznačujú, že práve tento druhý aspekt v našich končinách v blízkej budúcnosti postupne získa na dôležitosti.

Zateplenie pomocou polystyrénu (EPS) síce na prvý pohľad nevyzerá ekologicky, ale efekt na zníženie nákladov pri vykurovaní či ochladzovaní je však podobný ako pri použití ekologickej minerálnej vlny, slamy či papiera. Rovnako paradoxne vyznieva ekologický aspekt investície do výmeny okien za kvalitnejšie, ale plastové. Úspora nákladov na vykurovanie je zrejmá, ekologický dosah diskutabilný. Jednoduchá rovnica porovnávajúca efektívnosť vplyvu takéhoto systému na spomínanú ekologickú stopu neexistuje. Premenné, s ktorými by sme museli kalkulovať, až priveľmi závisia od lokálnych podmienok a špecifík. Zatiaľ však ostáva dať na racionálne a pocitové hodnoty, s výsledkom známym vo vzdialenej budúcnosti…

A nezabudnúť, že to ak má výrobok 30 r. záruku, neznamená, že ho budete aj 30 rokov využívať. Malo by vás preto zaujímať, ako sa s ním dá naložiť, keď sa s ním rozlúčite.