CENNÍK – INTERIÉR

ZAMERANIE + DISPOZIČNÉ RIEŠENIE

cena od 10,-€ / m²

INFO – obhliadka priestoru, zameranie skutkového stavu, prekreslenie do digitálnej podoby (.dwg; .pdf), návrh optimalizácie pôdorysov, rozmiestnenie nábytkov a získanie predstavy o možnostiach využitia priestoru. Výstupom je niekoľko variant pôdorysných riešení – výhody a nevýhody jednotlivých možností.


INTERIÉROVÁ ŠTÚDIA

cena od 20,-€ / m²

INFO – návrh je tvorený na základe vašich požiadaviek a predstáv s kladením dôrazu na dizajn, funkčnosť a rozpočet. Výsledkom je štúdia interiéru s použitím reálnych zariaďovacích predmetov a materiálov vo forme vizualizácií


ŠTÚDIA + REALIZAČNÝ PROJEKT INTERIÉRU

cena od 40,-€ / m²

INFO – detailne rozpracovaný návrh interiéru, ktorý obsahuje výkresy stavebných úprav, podláh, stropov, stien a rozmiestnením elektroinštalácii, vývodov vody atď. Súčasťou dokumentácie sú výkresy nábytkov na mieru a špecifikácia použitých prvkov s cenovou ponukou. Výstup je v tlačenom aj elektronickom formáte spolu s vizualizáciami.